รายละเอียด

ชื่อผู้จอง เริ่ม สิ้นสุด ห้องประชุม เพื่อ สถานะ
กันยารัตน์ ใต้ชัยภูมิ 2021-01-18 10:00:00 2021-01-18 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
วิทวัฒน์ 2021-01-14 11:00:00 2021-01-14 13:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร อื่นๆ อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-01-14 13:00:00 2021-01-14 15:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-01-14 13:30:00 2021-01-14 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร อื่นๆ อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2021-01-21 13:30:00 2021-01-21 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2021-01-28 10:00:00 2021-01-28 13:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-01-19 08:00:00 2021-01-19 09:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-01-20 09:30:00 2021-01-20 10:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม ยกเลิก
สุทิตา เนติวลี 2021-01-21 09:30:00 2021-01-21 10:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-01-28 10:30:00 2021-01-28 11:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-01-27 13:00:00 2021-01-27 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-01-27 10:00:00 2021-01-27 11:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2021-01-28 13:30:00 2021-01-28 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร อื่นๆ อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2021-01-29 10:00:00 2021-01-29 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-01-28 13:00:00 2021-01-28 16:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-01-28 09:00:00 2021-01-28 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-02-02 09:30:00 2021-02-02 13:21:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-02-11 09:30:00 2021-02-11 10:40:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
admin 2021-02-15 10:00:00 2021-02-15 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
กันยารัตน์ ใต้ชัยภูมิ 2021-02-24 09:30:00 2021-02-24 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
วิทวัฒน์ 2021-02-17 09:00:00 2021-02-17 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ อื่นๆ อนุมัติ
มนตรี แก่นแก้ว 2021-03-25 08:00:00 2021-03-25 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร อบรม อนุมัติ
กันยารัตน์ ใต้ชัยภูมิ 2021-03-03 09:30:00 2021-03-03 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
สุทิตา เนติวลี 2021-03-03 13:30:00 2021-03-03 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-02-23 07:00:00 2021-02-23 10:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2021-02-25 09:00:00 2021-02-25 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-03-03 09:00:00 2021-03-03 13:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-03-11 12:00:00 2021-03-11 17:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-03-05 08:00:00 2021-03-05 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-03-09 13:00:00 2021-03-09 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-03-08 09:30:00 2021-03-08 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference ยกเลิก
วิทวัฒน์ 2021-03-08 09:30:00 2021-03-08 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2021-03-23 10:00:00 2021-03-23 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
ลลิตา วงษ์หนองแล้ง 2021-03-11 09:00:00 2021-03-11 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-03-09 08:00:00 2021-03-09 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
กันยารัตน์ ใต้ชัยภูมิ 2021-03-12 13:00:00 2021-03-12 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-03-12 10:00:00 2021-03-12 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2021-03-24 10:00:00 2021-03-24 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2021-03-23 08:00:00 2021-03-23 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
พัชรินทร์ พิมพ์พงษ์ 2021-03-22 10:30:00 2021-03-22 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
พัชรินทร์ พิมพ์พงษ์ 2021-03-22 13:00:00 2021-03-22 15:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-03-22 13:30:00 2021-03-22 16:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2021-03-23 08:00:00 2021-03-23 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-03-29 09:30:00 2021-03-29 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
วิทวัฒน์ 2021-03-23 12:00:00 2021-03-23 15:38:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2021-03-31 09:30:00 2021-03-31 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
ณัฐกฤตา 2021-03-31 09:30:00 2021-03-31 14:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-03-26 09:00:00 2021-03-26 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2021-03-30 08:00:00 2021-03-30 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-04-07 14:00:00 2021-04-07 15:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-04-21 14:00:00 2021-04-21 15:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-03-24 14:00:00 2021-03-24 15:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
admin 2021-04-09 08:30:00 2021-04-09 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-04-20 07:00:00 2021-04-20 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2021-04-27 10:00:00 2021-04-27 13:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-04-30 10:00:00 2021-04-30 11:45:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-04-26 13:00:00 2021-04-26 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-04-27 09:30:00 2021-04-27 11:50:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2021-04-28 09:00:00 2021-04-28 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-05-05 08:00:00 2021-05-05 11:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
กันยารัตน์ ใต้ชัยภูมิ 2021-05-14 09:00:00 2021-05-14 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
กันยารัตน์ ใต้ชัยภูมิ 2021-05-18 09:00:00 2021-05-18 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference ยกเลิก
วิทวัฒน์ 2021-05-18 07:00:00 2021-05-18 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
พิทยา 2021-05-20 10:00:00 2021-05-20 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
กันยารัตน์ ใต้ชัยภูมิ 2021-05-18 13:00:00 2021-05-18 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2021-05-21 09:00:00 2021-05-21 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-06-01 09:00:00 2021-06-01 10:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2021-05-25 10:00:00 2021-05-25 13:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2021-05-25 13:30:00 2021-05-25 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2021-05-25 13:00:00 2021-05-25 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2021-05-27 09:00:00 2021-05-27 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2021-05-31 09:00:00 2021-05-31 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2021-06-02 09:30:00 2021-06-02 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-05-28 10:00:00 2021-05-28 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
กันยารัตน์ ใต้ชัยภูมิ 2021-06-10 10:00:00 2021-06-10 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2021-06-08 08:00:00 2021-06-08 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-06-11 13:30:00 2021-06-11 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม ยกเลิก
สุทิตา เนติวลี 2021-06-11 13:30:00 2021-06-11 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2021-06-14 09:00:00 2021-06-14 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร อื่นๆ อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2021-06-15 08:00:00 2021-06-15 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
พัชรินทร์ พิมพ์พงษ์ 2021-06-17 09:30:00 2021-06-17 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-06-21 13:30:00 2021-06-21 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2021-06-30 10:00:00 2021-06-30 13:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2021-06-23 09:00:00 2021-06-23 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2021-06-23 13:30:00 2021-06-23 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2021-06-28 09:00:00 2021-06-28 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2021-06-28 09:00:00 2021-06-28 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-06-29 07:11:00 2021-06-29 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-07-06 09:00:00 2021-07-06 11:45:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-07-02 13:30:00 2021-07-02 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2021-07-09 09:00:00 2021-07-09 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-07-07 13:30:00 2021-07-07 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-07-16 10:00:00 2021-07-16 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2021-07-12 11:00:00 2021-07-12 16:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2021-07-13 09:00:00 2021-07-13 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-07-14 08:30:00 2021-07-14 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม ยกเลิก
วิทวัฒน์ 2021-07-13 08:00:00 2021-07-13 13:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-07-19 08:30:00 2021-07-19 12:50:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
สุทิตา เนติวลี 2021-07-19 08:30:00 2021-07-19 12:50:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-07-19 08:30:00 2021-07-19 12:20:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2021-07-15 09:00:00 2021-07-15 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2021-07-16 09:00:00 2021-07-16 16:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม ยกเลิก
วิทวัฒน์ 2021-07-16 08:00:00 2021-07-16 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ อื่นๆ อนุมัติ
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2021-07-21 09:00:00 2021-07-21 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2021-07-23 09:00:00 2021-07-23 13:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2021-07-30 09:30:00 2021-07-30 13:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2021-07-22 09:00:00 2021-07-22 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-08-03 09:00:00 2021-08-03 16:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2021-07-27 10:00:00 2021-07-27 13:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-07-27 08:00:00 2021-07-27 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2021-07-30 10:00:00 2021-07-30 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2021-07-29 09:00:00 2021-07-29 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-08-03 09:00:00 2021-08-03 11:50:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
มนตรี แก่นแก้ว 2021-08-20 08:30:00 2021-08-20 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2021-08-10 08:00:00 2021-08-10 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
พิทยา 2021-08-11 08:00:00 2021-08-11 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2021-08-13 09:30:00 2021-08-13 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2021-08-16 09:00:00 2021-08-16 16:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
มนตรี แก่นแก้ว 2021-08-18 08:30:00 2021-08-18 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-08-17 08:00:00 2021-08-17 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-08-17 13:00:00 2021-08-17 16:20:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
กันยารัตน์ ใต้ชัยภูมิ 2021-08-19 09:00:00 2021-08-19 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
วิทวัฒน์ 2021-08-19 09:00:00 2021-08-19 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2021-08-31 10:00:00 2021-08-31 13:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2021-08-24 08:00:00 2021-08-24 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-09-07 13:00:00 2021-09-07 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2021-08-26 09:00:00 2021-08-26 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2021-09-06 09:00:00 2021-09-06 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2021-09-08 09:00:00 2021-09-08 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2021-09-03 09:30:00 2021-09-03 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร อื่นๆ อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-08-31 08:00:00 2021-08-31 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
พิทยา 2021-09-09 09:00:00 2021-09-09 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2021-09-07 08:30:00 2021-09-07 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2021-09-22 09:00:00 2021-09-22 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2021-09-06 09:00:00 2021-09-06 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-09-09 13:30:00 2021-09-09 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
ปนัดดา ศรีกุลวงศ์ 2021-09-10 08:30:00 2021-09-10 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2021-09-10 09:00:00 2021-09-10 12:15:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
ลลิตา วงษ์หนองแล้ง 2021-09-16 09:00:00 2021-09-16 12:15:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
ลลิตา วงษ์หนองแล้ง 2021-09-29 09:00:00 2021-09-29 12:15:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference ยกเลิก
ทวีพล ทนก่ำ 2021-09-14 08:00:00 2021-09-14 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-09-23 09:00:00 2021-09-23 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2021-09-21 08:30:00 2021-09-23 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ อบรม อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-09-17 14:30:00 2021-09-17 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2021-09-21 13:30:00 2021-09-21 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2021-09-22 14:00:00 2021-09-22 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2021-09-30 10:00:00 2021-09-30 13:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2021-09-27 09:30:00 2021-09-27 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2021-09-27 13:30:00 2021-09-27 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2021-09-28 08:00:00 2021-09-28 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference ยกเลิก
วิทวัฒน์ 2021-10-05 13:30:00 2021-10-05 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2021-10-05 08:00:00 2021-10-05 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
พัชรินทร์ พิมพ์พงษ์ 2021-10-12 10:30:00 2021-10-12 14:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2021-10-18 13:00:00 2021-10-18 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-10-19 09:00:00 2021-10-19 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2021-10-25 09:00:00 2021-10-25 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ลลิตา วงษ์หนองแล้ง 2021-10-27 10:00:00 2021-10-27 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2021-10-29 10:30:00 2021-10-29 13:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-10-25 14:00:00 2021-10-25 16:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-10-26 07:00:00 2021-10-26 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
ลลิตา วงษ์หนองแล้ง 2021-10-27 13:30:00 2021-10-27 15:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2021-10-27 09:00:00 2021-10-27 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-10-28 14:00:00 2021-10-28 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-10-28 14:00:00 2021-10-28 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม ยกเลิก
สุทิตา เนติวลี 2021-11-01 10:00:00 2021-11-01 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-11-09 09:30:00 2021-11-09 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
กันยารัตน์ ใต้ชัยภูมิ 2021-11-03 13:00:00 2021-11-03 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2021-11-05 09:00:00 2021-11-05 13:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร อื่นๆ อนุมัติ
มนตรี แก่นแก้ว 2021-11-17 09:00:00 2021-11-17 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
พัชรินทร์ พิมพ์พงษ์ 2021-11-11 09:30:00 2021-11-11 12:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-11-15 13:30:00 2021-11-15 17:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2021-11-17 09:00:00 2021-11-17 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2021-11-17 13:00:00 2021-11-17 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-11-23 08:30:00 2021-11-23 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2021-11-23 08:30:00 2021-11-23 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2021-11-29 13:00:00 2021-11-29 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-11-29 09:00:00 2021-11-29 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2021-11-25 09:00:00 2021-11-25 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2021-12-02 09:00:00 2021-12-02 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2021-11-29 09:00:00 2021-11-29 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-12-09 13:30:00 2021-12-09 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-12-17 13:30:00 2021-12-17 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2021-12-28 10:00:00 2021-12-28 13:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-12-17 09:30:00 2021-12-17 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2021-12-21 13:00:00 2021-12-21 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2021-12-17 09:00:00 2021-12-17 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
กันยารัตน์ ใต้ชัยภูมิ 2021-12-15 08:30:00 2021-12-15 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2021-12-15 08:30:00 2021-12-15 13:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-12-20 08:30:00 2021-12-20 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-12-21 08:30:00 2021-12-21 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
พิทยา 2021-12-17 13:30:00 2021-12-17 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
พัชรินทร์ พิมพ์พงษ์ 2021-12-27 09:00:00 2021-12-27 17:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2021-12-20 13:00:00 2021-12-20 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2021-12-22 08:00:00 2021-12-22 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร อื่นๆ อนุมัติ
พรสวรรค์​ สีสุมา 2022-01-11 09:00:00 2022-01-11 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2021-12-24 09:00:00 2021-12-24 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2021-12-30 09:30:00 2021-12-30 13:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2021-12-27 09:00:00 2021-12-27 11:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2021-12-29 09:00:00 2021-12-29 11:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-12-29 13:30:00 2021-12-29 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
สุทิตา เนติวลี 2021-12-29 13:30:00 2021-12-29 16:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2022-01-05 09:00:00 2022-01-05 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
พัชรินทร์ พิมพ์พงษ์ 2022-01-07 09:30:00 2022-01-07 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ปนัดดา ศรีกุลวงศ์ 2022-01-13 08:30:00 2022-01-13 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2022-01-27 10:00:00 2022-01-27 13:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2022-01-20 09:30:00 2022-01-20 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2022-01-21 09:30:00 2022-01-21 15:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2022-01-26 09:00:00 2022-01-26 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2022-02-07 13:30:00 2022-02-07 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2022-02-15 09:30:00 2022-02-15 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม ยกเลิก
สุทิตา เนติวลี 2022-01-26 13:30:00 2022-01-26 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2022-01-28 07:00:00 2022-01-28 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ อื่นๆ อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2022-02-07 13:30:00 2022-02-07 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2022-02-09 09:00:00 2022-02-09 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2022-02-08 09:00:00 2022-02-08 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2022-02-11 09:30:00 2022-02-11 12:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2022-02-11 13:30:00 2022-02-11 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2022-02-11 13:30:00 2022-02-11 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2022-02-28 10:00:00 2022-02-28 13:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2022-02-23 13:00:00 2022-02-23 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference ยกเลิก
ณัฐกฤตา 2022-02-24 07:00:00 2022-02-24 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ อื่นๆ อนุมัติ
นางนัฐกาน เฉลิมมีประเสริฐ 2022-02-23 09:00:00 2022-02-23 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
กัลยาณี ขวัญศักดิ์ 2022-03-14 09:30:00 2022-03-14 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
กัลยาณี ขวัญศักดิ์ 2022-03-22 09:30:00 2022-03-22 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
กัลยาณี ขวัญศักดิ์ 2022-03-14 09:30:00 2022-03-14 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2022-02-23 13:00:00 2022-02-23 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2022-02-25 09:00:00 2022-02-25 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2022-02-25 08:30:00 2022-02-25 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ อื่นๆ อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2022-03-01 09:00:00 2022-03-01 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2022-03-07 09:30:00 2022-03-07 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2022-03-09 13:00:00 2022-03-09 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2022-03-11 09:30:00 2022-03-11 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร อบรม อนุมัติ
นางนัฐกาน เฉลิมมีประเสริฐ 2022-03-15 13:30:00 2022-03-15 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2022-03-21 13:00:00 2022-03-21 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
ณัฐกฤตา 2022-03-21 13:00:00 2022-03-21 15:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2022-03-21 08:30:00 2022-03-21 12:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2022-03-22 08:30:00 2022-03-25 12:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference ยกเลิก
วิทวัฒน์ 2022-03-17 09:00:00 2022-03-17 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2022-03-22 10:00:00 2022-03-22 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2022-03-25 09:30:00 2022-03-25 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2022-03-30 10:00:00 2022-03-30 13:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2022-03-25 09:00:00 2022-03-25 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2022-04-01 10:00:00 2022-04-01 16:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2022-04-20 09:00:00 2022-04-20 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
พิทยา 2022-04-21 08:30:00 2022-04-21 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร อบรม อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2022-04-22 08:30:00 2022-04-22 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2022-04-29 10:00:00 2022-04-29 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
นางสาวฉันทนา กองหาโคตร 2022-04-25 09:30:00 2022-04-25 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2022-04-24 13:30:00 2022-04-25 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2022-05-03 09:00:00 2022-05-03 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2022-04-26 13:30:00 2022-04-26 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2022-04-28 09:00:00 2022-04-28 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2022-05-10 09:00:00 2022-05-10 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2022-05-18 08:00:00 2022-05-18 11:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2022-05-03 16:00:00 2022-05-03 18:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2022-05-11 08:30:00 2022-05-11 15:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ อบรม อนุมัติ
กัลยาณี ขวัญศักดิ์ 2022-05-25 09:30:00 2022-05-25 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
สุดารัตน์ ไตรทิพย์ 2022-05-12 09:30:00 2022-05-12 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ปนัดดา ศรีกุลวงศ์ 2022-05-11 09:00:00 2022-05-11 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2022-05-10 08:30:00 2022-05-10 13:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
ลลิตา วงษ์หนองแล้ง 2022-05-19 09:00:00 2022-05-19 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference ยกเลิก
ลลิตา วงษ์หนองแล้ง 2022-05-19 09:00:00 2022-05-19 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2022-05-30 13:00:00 2022-05-30 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
ส่วนการอนุญาต 2022-05-20 09:00:00 2022-05-20 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
กันยารัตน์ ใต้ชัยภูมิ 2022-06-06 08:00:00 2022-06-06 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2022-06-02 13:00:00 2022-06-02 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
นางสาวธัญวรัตน์ สำราญรมย์ 2022-05-31 09:00:00 2022-05-31 17:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
นางสาวธัญวรัตน์ สำราญรมย์ 2022-06-01 09:00:00 2022-06-01 17:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
นางสาวธัญวรัตน์ สำราญรมย์ 2022-06-02 09:00:00 2022-06-02 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
นางสาวธัญวรัตน์ สำราญรมย์ 2022-06-06 13:00:00 2022-06-06 17:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร อื่นๆ อนุมัติ
นางสาวธัญวรัตน์ สำราญรมย์ 2022-06-13 08:00:00 2022-06-14 17:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร อื่นๆ อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2022-06-24 08:30:00 2022-06-24 15:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2022-06-24 09:00:00 2022-06-24 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2022-07-05 08:30:00 2022-07-05 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร อบรม อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2022-07-19 08:30:00 2022-07-19 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร อบรม ยกเลิก
ส่วนการอนุญาต 2022-08-09 08:30:00 2022-08-09 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร อบรม อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2022-08-23 08:30:00 2022-08-23 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร อบรม อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2022-09-06 08:30:00 2022-09-06 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร อบรม อนุมัติ
พัชรินทร์ พิมพ์พงษ์ 2022-06-21 09:00:00 2022-06-21 16:15:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2022-06-30 10:00:00 2022-06-30 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
กันยารัตน์ ใต้ชัยภูมิ 2022-06-30 08:00:00 2022-06-30 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
pekky 2022-06-29 10:00:00 2022-06-29 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
pekky 2022-06-29 10:00:00 2022-06-29 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ลลิตา วงษ์หนองแล้ง 2022-06-28 10:00:00 2022-06-28 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร อบรม ยกเลิก
ลลิตา วงษ์หนองแล้ง 2022-06-28 09:30:00 2022-06-28 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร อบรม ยกเลิก
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2022-06-28 08:30:00 2022-06-28 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ลลิตา วงษ์หนองแล้ง 2022-06-28 13:15:00 2022-06-28 15:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร อบรม อนุมัติ
pekky 2022-07-08 13:00:00 2022-07-08 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
pekky 2022-07-20 13:00:00 2022-07-20 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
pekky 2022-07-08 13:30:00 2022-07-08 15:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2022-07-06 09:30:00 2022-07-06 12:17:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
พิทยา 2022-07-08 09:00:00 2022-07-08 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2022-07-21 09:00:00 2022-07-21 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2022-07-18 09:00:00 2022-07-18 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
น.ส.สุภาพรรณ อามาตย์ 2022-07-19 13:00:00 2022-07-19 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2022-07-19 13:00:00 2022-07-19 16:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ อบรม อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2022-07-22 09:30:00 2022-07-22 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
กัลยาณี ขวัญศักดิ์ 2022-08-24 09:30:00 2022-08-24 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2022-07-26 10:00:00 2022-07-26 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2022-07-20 08:00:00 2022-07-20 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2022-08-15 09:00:00 2022-08-15 12:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2022-07-25 09:00:00 2022-07-25 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2022-07-25 09:00:00 2022-07-25 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference ยกเลิก
ทวีพล ทนก่ำ 2022-08-03 13:00:00 2022-08-03 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2022-08-04 10:00:00 2022-08-04 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
พัชรินทร์ พิมพ์พงษ์ 2022-08-08 09:30:00 2022-08-08 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2022-08-16 09:00:00 2022-08-16 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2022-08-26 10:00:00 2022-08-26 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2022-08-22 10:00:00 2022-08-22 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2022-09-01 09:00:00 2022-09-01 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2022-09-01 08:00:00 2022-09-01 13:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2022-09-07 08:00:00 2022-09-07 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร อื่นๆ อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2022-09-08 09:30:00 2022-09-08 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2022-09-22 13:00:00 2022-09-22 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
นางนัฐกาน เฉลิมมีประเสริฐ 2022-09-16 09:00:00 2022-09-16 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2022-09-28 10:00:00 2022-09-28 13:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
pekky 2022-09-21 10:00:00 2022-09-21 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2022-09-23 13:00:00 2022-09-23 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2022-09-26 09:00:00 2022-09-26 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2022-10-18 09:30:00 2022-10-18 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
pekky 2022-10-21 14:30:00 2022-10-21 15:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
ลลิตา วงษ์หนองแล้ง 2022-10-20 10:00:00 2022-10-20 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ลลิตา วงษ์หนองแล้ง 2022-11-09 09:00:00 2022-11-09 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
pekky 2022-11-10 10:30:00 2022-11-10 14:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2022-11-11 09:00:00 2022-11-11 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2022-11-10 09:00:00 2022-11-10 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2022-11-11 09:00:00 2022-11-11 16:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference ยกเลิก
วิทวัฒน์ 2022-11-09 08:00:00 2022-11-09 16:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2022-11-11 13:30:00 2022-11-11 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
ลลิตา วงษ์หนองแล้ง 2022-11-15 10:00:00 2022-11-15 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2022-11-28 10:00:00 2022-11-28 13:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2022-11-28 13:00:00 2022-11-28 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
admin 2022-11-17 08:30:00 2022-11-17 16:30:00 ห้องประชุม 3 ชั้น 2 ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น ประชุม ยกเลิก
พิทยา 2022-11-17 14:00:00 2022-11-17 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
พัชรินทร์ พิมพ์พงษ์ 2022-12-02 08:20:00 2022-12-02 13:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2022-12-01 10:00:00 2022-12-01 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2022-11-30 13:30:00 2022-11-30 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
พัชรินทร์ พิมพ์พงษ์ 2022-12-07 09:20:00 2022-12-07 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
กันยารัตน์ ใต้ชัยภูมิ 2022-12-08 09:00:00 2022-12-08 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2022-12-02 13:00:00 2022-12-02 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2022-12-08 13:00:00 2022-12-08 17:40:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
ดลนภัส 2023-01-25 08:00:00 2023-01-25 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ดลนภัส 2023-01-26 08:00:00 2023-01-26 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2022-12-14 13:00:00 2022-12-14 16:55:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2022-12-14 10:00:00 2022-12-14 12:59:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2022-12-14 15:00:00 2022-12-14 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2022-12-20 09:16:00 2022-12-20 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2022-12-15 08:00:00 2022-12-15 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2022-12-27 13:30:00 2022-12-27 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
ทวีพล ทนก่ำ 2022-12-19 09:06:00 2022-12-19 16:02:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ อื่นๆ อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2022-12-20 09:00:00 2022-12-20 16:04:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2022-12-21 09:00:00 2022-12-21 16:05:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2022-12-26 13:30:00 2022-12-26 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2022-12-26 10:00:00 2022-12-26 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
น.ส.สุภาพรรณ อามาตย์ 2022-12-22 10:00:00 2022-12-22 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2022-12-22 09:00:00 2022-12-22 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
ลลิตา วงษ์หนองแล้ง 2022-12-29 13:00:00 2022-12-29 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
พัชรินทร์ พิมพ์พงษ์ 2023-01-05 09:00:00 2023-01-05 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2023-01-03 13:30:00 2023-01-03 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2023-01-06 13:30:00 2023-01-06 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2023-01-11 13:30:00 2023-01-11 16:35:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ณิญา จันทร์สะอาด 2023-01-13 09:00:00 2023-01-13 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
พรสวรรค์​ สีสุมา 2023-01-10 13:00:00 2023-01-10 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2023-01-11 09:30:00 2023-01-11 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
นางนัฐกาน เฉลิมมีประเสริฐ 2023-01-24 13:30:00 2023-01-24 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2023-01-30 13:00:00 2023-01-30 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2023-01-25 08:30:00 2023-01-25 16:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2023-01-27 09:00:00 2023-01-27 12:55:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ณิญา จันทร์สะอาด 2023-02-01 13:00:00 2023-02-01 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2023-02-01 09:30:00 2023-02-01 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ดลนภัส 2023-02-15 08:30:00 2023-02-15 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
พิทยา 2023-02-16 08:30:00 2023-02-16 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ อบรม อนุมัติ
ดลนภัส 2023-02-15 12:00:00 2023-02-15 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
ดลนภัส 2023-02-14 08:30:00 2023-02-14 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2023-02-24 10:00:00 2023-02-24 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
พัชรินทร์ พิมพ์พงษ์ 2023-02-22 10:30:00 2023-02-22 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
พัชรินทร์ พิมพ์พงษ์ 2023-03-02 10:00:00 2023-03-02 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ณิญา จันทร์สะอาด 2023-03-07 13:00:00 2023-03-07 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2023-03-23 13:30:00 2023-03-23 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2023-03-07 09:00:00 2023-03-07 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ลลิตา วงษ์หนองแล้ง 2023-03-08 09:30:00 2023-03-08 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
ลลิตา วงษ์หนองแล้ง 2023-03-08 08:30:00 2023-03-08 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ปนัดดา ศรีกุลวงศ์ 2023-03-09 09:00:00 2023-03-09 15:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร อื่นๆ อนุมัติ
Thanut Ponkham 2023-03-10 15:00:00 2023-03-10 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2023-03-21 13:30:00 2023-03-21 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
กันยารัตน์ ใต้ชัยภูมิ 2023-03-20 09:00:00 2023-03-20 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
กันยารัตน์ ใต้ชัยภูมิ 2023-03-31 08:00:00 2023-03-31 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2023-03-21 10:00:00 2023-03-21 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2023-03-28 08:30:00 2023-03-28 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
ทวีพล ทนก่ำ 2023-03-21 08:30:00 2023-03-21 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2023-03-30 10:00:00 2023-03-30 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
pekky 2023-03-22 13:30:00 2023-03-22 15:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2023-03-28 08:30:00 2023-03-28 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม ยกเลิก
กันยารัตน์ ใต้ชัยภูมิ 2023-03-28 10:00:00 2023-03-28 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
pekky 2023-03-23 09:30:00 2023-03-23 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ณิญา จันทร์สะอาด 2023-04-05 09:30:00 2023-04-05 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
นางนัฐกาน เฉลิมมีประเสริฐ 2023-03-29 10:00:00 2023-03-29 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ปนัดดา ศรีกุลวงศ์ 2023-04-25 09:30:00 2023-04-25 17:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ปนัดดา ศรีกุลวงศ์ 2023-04-26 13:00:00 2023-04-26 17:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ปนัดดา ศรีกุลวงศ์ 2023-04-27 09:30:00 2023-04-27 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
ปนัดดา ศรีกุลวงศ์ 2023-04-28 09:30:00 2023-04-28 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ปนัดดา ศรีกุลวงศ์ 2023-05-01 09:30:00 2023-05-01 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
กันยารัตน์ ใต้ชัยภูมิ 2023-04-26 09:00:00 2023-04-26 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ลลิตา วงษ์หนองแล้ง 2023-04-27 09:30:00 2023-04-27 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference ยกเลิก
ทวีพล ทนก่ำ 2023-04-25 08:00:00 2023-04-28 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ อื่นๆ อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2023-04-27 13:00:00 2023-04-27 17:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร อื่นๆ อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2023-04-27 09:00:00 2023-04-27 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ณิญา จันทร์สะอาด 2023-05-02 09:00:00 2023-05-02 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ปนัดดา ศรีกุลวงศ์ 2023-05-01 13:00:00 2023-05-01 14:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ลลิตา วงษ์หนองแล้ง 2023-05-11 09:00:00 2023-05-11 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2023-05-15 09:30:00 2023-05-15 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ไชย คล้ายคลึง 2023-05-18 08:00:00 2023-05-18 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2023-05-16 15:00:00 2023-05-16 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2023-05-12 09:00:00 2023-05-12 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร อบรม อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2023-05-24 09:00:00 2023-05-25 11:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร อื่นๆ ยกเลิก
ณัฐกฤตา 2023-05-24 09:00:00 2023-05-24 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร อื่นๆ อนุมัติ
นางนัฐกาน เฉลิมมีประเสริฐ 2023-05-22 13:30:00 2023-05-22 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2023-05-22 09:30:00 2023-05-22 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ลลิตา วงษ์หนองแล้ง 2023-06-02 08:00:00 2023-06-02 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ อบรม อนุมัติ
ลลิตา วงษ์หนองแล้ง 2023-06-09 08:00:00 2023-06-09 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ อบรม อนุมัติ
ลลิตา วงษ์หนองแล้ง 2023-06-16 08:00:00 2023-06-16 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ อบรม อนุมัติ
ลลิตา วงษ์หนองแล้ง 2023-06-23 08:00:00 2023-06-23 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ อบรม อนุมัติ
ลลิตา วงษ์หนองแล้ง 2023-06-30 08:00:00 2023-06-30 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ อบรม อนุมัติ
Thanut Ponkham 2023-05-30 10:00:00 2023-05-30 13:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2023-06-07 09:00:00 2023-06-07 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
กานต์พิชชา โคตรุชัย 2023-06-15 09:00:00 2023-06-15 14:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2023-05-26 13:30:00 2023-05-26 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ปนัดดา ศรีกุลวงศ์ 2023-05-30 09:30:00 2023-05-30 14:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
น.ส.สุภาพรรณ อามาตย์ 2023-05-29 10:00:00 2023-05-29 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ณิญา จันทร์สะอาด 2023-06-02 10:00:00 2023-06-02 14:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ณิญา จันทร์สะอาด 2023-06-06 09:00:00 2023-06-06 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
อัครพล วนัสสกุล 2023-05-31 09:00:00 2023-05-31 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ลลิตา วงษ์หนองแล้ง 2023-06-06 14:00:00 2023-06-06 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
ปนัดดา ศรีกุลวงศ์ 2023-06-01 10:00:00 2023-06-01 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร อื่นๆ อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2023-06-06 13:00:00 2023-06-06 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ลลิตา วงษ์หนองแล้ง 2023-06-07 13:00:00 2023-06-07 15:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
สุภัทรา จิตต์จันทร์ 2023-06-08 09:30:00 2023-06-08 15:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร อื่นๆ อนุมัติ
เสาวลักษณ์ ทิพฤาตรี 2023-06-08 13:30:00 2023-06-08 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2023-06-23 13:00:00 2023-06-23 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2023-06-21 13:30:00 2023-06-21 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
อัครพล วนัสสกุล 2023-06-21 10:00:00 2023-06-21 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
สุภัทรา จิตต์จันทร์ 2023-06-26 09:30:00 2023-06-26 15:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร อื่นๆ อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2023-06-30 13:00:00 2023-06-30 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2023-07-10 10:00:00 2023-07-10 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2023-07-13 10:00:00 2023-07-13 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2023-07-06 10:00:00 2023-07-06 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2023-07-13 10:00:00 2023-07-13 16:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference ยกเลิก
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2023-07-07 10:00:00 2023-07-07 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2023-07-17 10:00:00 2023-07-17 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ดลนภัส 2023-07-20 09:00:00 2023-07-20 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
กานต์พิชชา โคตรุชัย 2023-07-12 09:30:00 2023-07-12 14:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2023-07-10 13:00:00 2023-07-10 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ณิญา จันทร์สะอาด 2023-07-11 13:00:00 2023-07-11 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
อัครพล วนัสสกุล 2023-07-18 13:00:00 2023-07-18 15:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
อัครพล วนัสสกุล 2023-07-18 09:30:00 2023-07-18 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2023-07-21 09:30:00 2023-07-21 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
อัครพล วนัสสกุล 2023-07-19 13:30:00 2023-07-19 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2023-07-21 08:00:00 2023-07-21 12:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2023-07-24 14:00:00 2023-07-24 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2023-07-26 10:00:00 2023-07-26 13:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
อัครพล วนัสสกุล 2023-07-25 08:00:00 2023-07-25 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร อื่นๆ อนุมัติ
ลลิตา วงษ์หนองแล้ง 2023-08-08 09:00:00 2023-08-08 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
วิทวัฒน์ 2023-08-07 13:00:00 2023-08-07 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร อื่นๆ ยกเลิก
วิทวัฒน์ 2023-08-07 13:00:00 2023-08-07 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2023-08-08 09:00:00 2023-08-08 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2023-08-15 09:30:00 2023-08-15 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2023-08-10 09:00:00 2023-08-10 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2023-08-09 13:00:00 2023-08-09 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ปนัดดา ศรีกุลวงศ์ 2023-08-18 09:00:00 2023-08-18 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2023-08-24 09:30:00 2023-08-24 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2023-08-29 10:00:00 2023-08-29 13:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2023-08-31 10:00:00 2023-08-31 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2023-09-01 08:30:00 2023-09-01 16:57:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ณิญา จันทร์สะอาด 2023-09-19 08:30:00 2023-09-19 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
พรสวรรค์​ สีสุมา 2023-09-06 08:30:00 2023-09-06 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
สาธินี ทูลไชย 2023-09-07 10:00:00 2023-09-07 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
วิทวัฒน์ 2023-09-06 08:30:00 2023-09-06 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference ยกเลิก
วิทวัฒน์ 2023-09-07 10:00:00 2023-09-07 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2023-09-07 13:00:00 2023-09-07 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
สาธินี ทูลไชย 2023-09-25 08:30:00 2023-09-25 12:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
สาธินี ทูลไชย 2023-09-29 08:30:00 2023-09-29 12:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2023-09-26 10:00:00 2023-09-26 13:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2023-09-25 13:00:00 2023-09-25 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2023-10-03 10:00:00 2023-10-03 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2023-10-04 10:00:00 2023-10-04 16:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2023-10-05 09:00:00 2023-10-05 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2023-10-10 13:00:00 2023-10-10 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference ยกเลิก
วิทวัฒน์ 2023-10-10 11:00:00 2023-10-10 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
กานต์พิชชา โคตรุชัย 2023-10-11 09:00:00 2023-10-11 14:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
น.ส.สุภาพรรณ อามาตย์ 2023-10-11 14:30:00 2023-10-11 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2023-10-18 09:00:00 2023-10-18 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ลลิตา วงษ์หนองแล้ง 2023-10-20 13:00:00 2023-10-20 15:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
อัครพล วนัสสกุล 2023-10-27 13:30:00 2023-10-27 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
อัครพล วนัสสกุล 2023-10-18 09:30:00 2023-10-18 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2023-10-31 10:00:00 2023-10-31 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2023-10-30 10:00:00 2023-10-30 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
กานต์พิชชา โคตรุชัย 2023-10-19 09:30:00 2023-10-19 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
พรสวรรค์​ สีสุมา 2023-11-07 10:00:00 2023-11-07 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
เสาวลักษณ์ ทิพฤาตรี 2023-10-31 10:13:00 2023-10-31 10:14:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
ลลิตา วงษ์หนองแล้ง 2023-10-30 13:00:00 2023-10-30 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2023-10-31 08:00:00 2023-10-31 12:48:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
พรสวรรค์​ สีสุมา 2023-11-14 11:00:00 2023-11-14 13:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
กานต์พิชชา โคตรุชัย 2023-11-02 09:00:00 2023-11-02 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2023-11-06 08:30:00 2023-11-06 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
ลลิตา วงษ์หนองแล้ง 2023-11-08 10:00:00 2023-11-08 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2023-11-08 13:00:00 2023-11-08 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2023-11-14 13:30:00 2023-11-14 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2023-11-10 13:30:00 2023-11-10 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
พรสวรรค์​ สีสุมา 2023-11-14 10:00:00 2023-11-14 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2023-11-15 09:00:00 2023-11-15 12:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2023-11-29 10:00:00 2023-11-29 12:04:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
ทวีพล ทนก่ำ 2023-11-28 13:30:00 2023-11-28 16:37:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2023-11-28 09:00:00 2023-11-28 12:46:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2023-11-29 08:00:00 2023-11-29 16:56:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2023-11-28 09:00:00 2023-11-28 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2023-11-29 09:00:00 2023-11-29 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2023-11-30 09:00:00 2023-11-30 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2023-12-01 09:00:00 2023-12-01 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2023-12-06 09:00:00 2023-12-06 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
ณิญา จันทร์สะอาด 2023-12-07 10:00:00 2023-12-07 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2023-11-30 09:00:00 2023-11-30 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2023-12-01 09:00:00 2023-12-01 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2023-12-06 09:00:00 2023-12-06 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2023-12-12 09:00:00 2023-12-12 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2023-12-13 09:00:00 2023-12-13 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2023-12-14 09:00:00 2023-12-14 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2023-12-15 09:00:00 2023-12-15 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
กันยารัตน์ ใต้ชัยภูมิ 2023-12-04 09:30:00 2023-12-04 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
อัครพล วนัสสกุล 2023-12-04 13:00:00 2023-12-04 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
อัครพล วนัสสกุล 2023-12-06 09:30:00 2023-12-06 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2023-12-21 13:30:00 2023-12-21 16:35:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2023-12-14 09:00:00 2023-12-14 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
สาธินี ทูลไชย 2023-12-26 09:30:00 2023-12-26 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ปนัดดา ศรีกุลวงศ์ 2023-12-20 09:00:00 2023-12-20 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2023-12-26 13:00:00 2023-12-26 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
นางนัฐกาน เฉลิมมีประเสริฐ 2023-12-22 09:30:00 2023-12-22 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ณิญา จันทร์สะอาด 2023-12-27 09:30:00 2023-12-27 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
พรสวรรค์​ สีสุมา 2024-01-05 09:30:00 2024-01-05 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2024-01-03 14:00:00 2024-01-03 16:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2024-01-23 10:00:00 2024-01-24 16:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2024-02-08 13:30:00 2024-02-08 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference ยกเลิก
อัครพล วนัสสกุล 2024-01-10 08:00:00 2024-01-10 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร อื่นๆ อนุมัติ
สาธินี ทูลไชย 2024-01-11 09:30:00 2024-01-11 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
สาธินี ทูลไชย 2024-02-08 13:30:00 2024-02-08 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ปนัดดา ศรีกุลวงศ์ 2024-01-11 13:00:00 2024-01-11 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2024-01-11 13:00:00 2024-01-11 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
พรสวรรค์​ สีสุมา 2024-01-16 08:30:00 2024-01-16 10:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
พรสวรรค์​ สีสุมา 2024-01-25 13:00:00 2024-01-25 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
อัครพล วนัสสกุล 2024-01-18 08:00:00 2024-01-18 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร อื่นๆ อนุมัติ
นางนัฐกาน เฉลิมมีประเสริฐ 2024-01-25 13:00:00 2024-01-25 16:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2024-01-29 13:30:00 2024-01-29 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ดลนภัส 2024-02-21 08:00:00 2024-02-22 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
ดลนภัส 2024-02-21 08:00:00 2024-02-21 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ปนัดดา ศรีกุลวงศ์ 2024-02-05 16:00:00 2024-02-05 18:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2024-02-13 09:30:00 2024-02-13 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม ยกเลิก
อัครพล วนัสสกุล 2024-02-12 09:30:00 2024-02-12 14:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2024-02-12 13:00:00 2024-02-12 16:30:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2024-02-27 13:00:00 2024-02-27 16:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
สาธินี ทูลไชย 2024-02-28 13:30:00 2024-02-28 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
สาธินี ทูลไชย 2024-03-12 09:00:00 2024-03-12 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2024-02-27 10:00:00 2024-02-27 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2024-03-05 10:00:00 2024-03-05 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2024-03-07 13:00:00 2024-03-07 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
สาธินี ทูลไชย 2024-03-15 13:30:00 2024-03-15 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2024-03-13 08:30:00 2024-03-13 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ทวีพล ทนก่ำ 2024-03-07 13:10:00 2024-03-07 16:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
อัครพล วนัสสกุล 2024-03-11 09:00:00 2024-03-11 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
พงศกร วงค์ศรีแก้ว 2024-03-14 14:00:00 2024-03-14 17:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
อัครพล วนัสสกุล 2024-03-20 10:30:00 2024-03-20 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2024-03-25 09:30:00 2024-03-25 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference ยกเลิก
อัครพล วนัสสกุล 2024-03-25 09:30:00 2024-03-25 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
ลลิตา วงษ์หนองแล้ง 2024-03-21 09:15:00 2024-03-21 12:00:00 ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ ประชุม VideoConference อนุมัติ
ลลิตา วงษ์หนองแล้ง 2024-03-21 08:00:00 2024-03-21 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร อบรม อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2024-03-28 10:00:00 2024-03-28 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ลลิตา วงษ์หนองแล้ง 2024-03-26 10:30:00 2024-03-26 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
อัครพล วนัสสกุล 2024-04-02 10:00:00 2024-04-02 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
อัครพล วนัสสกุล 2024-04-03 09:30:00 2024-04-03 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ
ลลิตา วงษ์หนองแล้ง 2024-04-01 10:00:00 2024-04-01 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
ส่วนการอนุญาต 2024-04-04 09:00:00 2024-04-04 12:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference อนุมัติ