รายละเอียด

ชื่อผู้จอง เริ่ม สิ้นสุด ห้องประชุม เพื่อ สถานะ
กันยารัตน์ ใต้ชัยภูมิ 2021-01-18 10:00:00 2021-01-18 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
วิทวัฒน์ 2021-01-14 11:00:00 2021-01-14 13:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร อื่นๆ อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-01-14 13:00:00 2021-01-14 15:00:00 ห้องประชุม Video Conference ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2021-01-14 13:30:00 2021-01-14 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร อื่นๆ อนุมัติ
ณัฐกฤตา 2021-01-21 13:30:00 2021-01-21 16:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
นางสาวสุนิสา จุนทะหว้า 2021-01-28 10:00:00 2021-01-28 13:00:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม ยกเลิก
สุทิตา เนติวลี 2021-01-19 08:00:00 2021-01-19 09:00:00 ห้องประชุม Video Conference ประชุม อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-01-20 09:30:00 2021-01-20 10:30:00 ห้องประชุม Video Conference ประชุม อนุมัติ
สุทิตา เนติวลี 2021-01-21 09:30:00 2021-01-21 10:30:00 ห้องประชุม Video Conference ประชุม อนุมัติ