รายละเอียด

ชื่อผู้จอง เริ่ม สิ้นสุด ห้องประชุม เพื่อ สถานะ
วิทวัฒน์ 2020-11-11 10:00:00 2020-11-11 12:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม อนุมัติ
วิทวัฒน์ 2020-11-10 08:00:00 2020-11-10 11:30:00 ห้องประชุม Video Conference ประชุม VideoConference อนุมัติ
พรพิลัย ทองกาละสงค์ 2020-11-24 10:30:00 2020-11-24 15:00:00 ห้องประชุม Video Conference ประชุม VideoConference ยกเลิก
พรพิลัย ทองกาละสงค์ 2020-11-24 14:30:00 2020-11-24 17:30:00 ห้องประชุม Video Conference อบรม ยกเลิก
พรพิลัย ทองกาละสงค์ 2020-11-30 12:21:00 2020-11-30 15:30:00 ห้องประชุมแก่นไพร ประชุม VideoConference ยกเลิก