รายละเอียด

ชื่อห้องประชุม ขนาด รองรับจำนวนคน ผู้ดูแล โทร สถานะ
ห้องประชุมศาลาแก่นไพร ใหญ่ 60 สารสนเทศ 110 ใช้งานได้
ห้องประชุม Video Conference เล็ก 10 สารสนเทศ 110 ใช้งานได้